Duurzaamheid

Overheden en marktpartijen zetten in op een duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder. In de plannen is de basis hiervoor gelegd door toepassing van de lagenbenadering. De ambities reiken van versnelde grondaankopen in het groen, via een Energieweb waarbij restwarmte uit kassen gebruikt wordt voor verwarming van woningen tot het bouwen van klimaatbestendige woningen. Het rijk heeft hiervoor 24 mln. euro beschikbaar gesteld.