Ambitie

In de Rode Waterparel is de ambitie het realiseren van optimale condities voor exclusief wonen in lage dichtheden. Het kreekruglandschap is hier de basis voor een uniek groenblauw woonlandschap. Het reliëf van de kreekrug wordt bij de verdere inrichting van het gebied versterkt: een lommerrijke inrichting contrasteert met het omringende waterrijke veenlandschap. Door de aanwezigheid van katteklei in de bodem heeft het gebied een grote ecologische potentie en zijn behoud van een goede waterkwaliteit en beperkte waterpeilschommelingen van belang. De overgang van de natuur in de Groene Waterparel naar wonen op de hoger gelegen kreekruggen in de Rode Waterparel wordt zorgvuldig vormgegeven. De Rode Waterparel wordt omsloten door twee verkeersluwe bebouwingslinten in Noord-Zuidelijke richting en een nieuwe tocht en groene laan in Oost-Westelijke richting. In deze linten wordt gevarieerde, vrijstaande bebouwing in het groen gerealiseerd. Hier zal de koers worden bepaald door particulier opdrachtgeverschap. De bestaande bebouwingslinten in de Rode Waterparel gaan op in het kreekruggebied.