Bestemde gronden

In de Groene Waterparel wordt gestreefd om natte natuur te realiseren, waarbij het waterpeil wordt opgezet/verhoogd. Hierbij is de huidige polderstructuur ondergeschikt aan het natuurlijke proces en zal steeds verder vervagen tot een ruiger beeld. De laagste plekken komen bijna onder water te staan en op de hoogste plekken komt grasland met uiteindelijk wat houtopstand, maar het gebied zal overwegend open blijven. Op de overgangen tussen nat en droog komt riet, moeras en nat grasland. De natuurfunctie wordt gecombineerd met extensieve recreatie zoals fietsen, wandelen en kanoën. Voor fietsen en kanoën wordt gebruik gemaakt van de bestaande verbindingen in de polder in combinatie met de aanleg van nieuwe routes.

De ontwikkeling van de Groene Waterparel wordt door de Provincie Zuid-Holland ter hand genomen en bevindt zich in de uitvoerende fase. In deze fase worden gronden verworven, voordat tot inrichting wordt overgegaan. Tot dusver is er een omvangrijk aantal hectaren agrarische grond verworven in het gebied en de doelstelling is om het gebied voor 2020 te hebben gerealiseerd.