Restveen & Groene Waterparel

Ligging
Het gebied Restveen & Groene Waterparel beslaat een oppervlakte van ongeveer 750 hectare in het Zuiden van de Zuidplaspolder. Kijk op de plankaart voor de ligging.

Ambitie
De matige draagkracht van de bodem en de hoge grondwaterstanden zijn bepalend voor de keuze voor de ontwikkeling van een extensief, recreatief gebruikt natuurlandschap in dit gebied. De ambities zijn het tegengaan van verdere inklinking van het restveen door een duurzame waterhuishouding en het behoud van de openheid, sloten- en kavelstructuur van het typisch zuidelijke polderlandschap. Aan de rand van het gebied, waar de trappen in het maaiveld richting de Hollandsche IJssel zichtbaar zijn, wordt het groene Ringvaartpark gerealiseerd. Dit park verbindt het recreatieve netwerk binnen de polder met groenblauwe gebieden in de omgeving, zoals de Oostpolder en de Krimpenerwaard.

Bestemde gronden
In de Groene Waterparel wordt gestreefd om natte natuur te realiseren, waarbij het waterpeil wordt opgezet/verhoogd. Hierbij is de huidige polderstructuur ondergeschikt aan het natuurlijke proces en zal steeds verder vervagen tot een ruiger beeld. De laagste plekken komen bijna onder water te staan en op de hoogste plekken komt grasland met uiteindelijk wat houtopstand, maar het gebied zal overwegend open blijven. Op de overgangen tussen nat en droog komt riet, moeras en nat grasland. De natuurfunctie wordt gecombineerd met extensieve recreatie zoals fietsen, wandelen en kanoën. Voor fietsen en kanoën wordt gebruik gemaakt van de bestaande verbindingen in de polder in combinatie met de aanleg van nieuwe routes.

De ontwikkeling van de Groene Waterparel wordt door de Provincie Zuid-Holland ter hand genomen en bevindt zich in de uitvoerende fase. In deze fase worden gronden verworven, voordat tot inrichting wordt overgegaan. Tot dusver is er een omvangrijk aantal hectaren agrarische grond verworven in het gebied en de doelstelling is om het gebied voor 2020 te hebben gerealiseerd.

Voorziene ontwikkelingen
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen voorzien.