Bestemde gronden

In dit bestemmingsplan zijn de gronden (overwegend van de publieke Grondbank) conservatief agrarisch bestemd, aangezien pas na 2020 ontwikkelingen worden voorzien.

Plantagekwadrant
Het Plantagekwadrant betreft het gebied tussen Zevenhuizen en Waddinxveen waar de N219 aansluit op de A12. In de toekomst moet het gebied vanaf de A12 de entree vormen tot de Zuidplaspolder. Om deze representatieve functie te realiseren is grootschalige terreininrichting gepland. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen de functies werken, recreëren en natuur. Als zodanig moet het kwadrant een onderdeel gaan vormen van de groene en recreatieve hoofdstructuur in de Zuidplaspolder. Daarnaast ontsluit de lokale infrastructuur in het kwadrant de kernen Zevenhuizen en Moerkapelle en de vele nieuw geplande woon- en werkgebieden in de omgeving.

Lanen en linten
Voor een groot gedeelte bepalen de lanen en linten het grid van de polderstructuur en zijn het de infrastructurele dragers van de Zuidplaspolder. Via deze wegen zijn de agrarische en glastuinbouwbedrijven ontsloten, terwijl er op een groot aantal locaties wordt gewoond langs de lanen en linten. Zodra de Zuidplaspolder wordt ontwikkeld, zal de functie van deze lanen en linten veranderen van gebiedsontsluitende wegen naar recreatieve routes en dienen als ontsluiting van vooral woonhuizen.
De lintbebouwing in het Plantagekwadrant wordt iets anders ingevuld dan in de andere deelgebieden. De bebouwing is kleinschaliger en wordt ingepast rondom de aanwezige monumentale boerderijen.