Bestemde gronden

Moordrechtboog
De Moordrechtboog is een nieuwe provinciale weg tussen de A12 en de A20 nabij Waddinxveen. De Moordrechtboog biedt het verkeer een directe verbinding tussen de A12 en A20 en vormt de ontbrekende schakel in het snelwegknooppunt aan de westkant van Gouda. De nieuwe weg ontlast daarmee de Zuidplasweg/N219. Daarnaast biedt de weg een betere ontsluiting van Gouda-West en biedt Waddinxveen een betere aansluiting op de A12 en A20. Met de nieuwe weg is er voldoende verkeerscapaciteit voor de groei van het verkeer voor woningbouw en nieuwe kantoren in de Zuidplaspolder. De Moordrechtboog krijgt twee rijstroken per richting met een maximumsnelheid van 80 km/uur. De grondverwerving en de voorbereidingen voor het verleggen van kabels en leidingen is gestart. De aanbestedingsprocedure start in 2012 en de doelstelling is om de Moordrechtboog voor 2015 te hebben gerealiseerd.

Boogpark
Het Boogpark, de groen blauwe zone aan weerszijden van de vijfde Tochtweg en tussen de Moordrechtboog en de RijnGouwelijn, voorziet in een ecologische verbinding tussen het Bentwoud en de Krimpenerwaard. In het plangebied is ruimte voor natuur, recreatie en water. Water is de drager van het plan. Zo biedt het plangebied de mogelijkheid voor het invullen van een deel van de waterbergingsopgave van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. 

De recreatieve routes in het Boogpark moeten aansluiten op aanliggende netwerken en op de routes moeten logische plekken voor recreatie worden aangewezen.