Ambitie

De Gouweknoop zal zich in de toekomst moeten ontwikkelen als een multifunctioneel knooppunt van (boven)regionale voorzieningen, bedrijvigheid, en wonen. De ligging van het deelgebied biedt hier de mogelijkheden voor. Het landschap van de Gouweknoop wordt gedomineerd door nieuwe en bestaande infrastructuur. Hierbij is de ambitie de rijks-, provinciale en lokale wegen op zodanige wijze met elkaar te verknopen dat er een efficiënt knooppunt ontstaat. Een knooppunt dat ruimtelijk overzichtelijk is en maximale mogelijkheden biedt voor een goede programmatische en ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid van het gebied. De kruisingen van alle typen verkeer, waterwegen en groen leiden tot een boeiend geheel aan civiele kunstwerken. Ook worden interessante opties voor halten aan de drie spoorlijnen die bij Westergouwe de Gouweknoop doorkruisen nader verkend. Aan de rand van het gebied wordt het groene Ringvaartpark gerealiseerd dat het recreatieve netwerk binnen de polder met groenblauwe gebieden in de omgeving, zoals de Oostpolder en ‘t Weegje, verbindt.