Deelgebieden

Het plangebied van de Zuidplaspolder is opgedeeld in de gebieden Zuidplas Noord, Zuidplas West, Het Nieuwe Midden, Gouweknoop, Restveen & Groene Waterparel en de Rode Waterparel.