Nieuws

Eerste steenlegging Zuidplaspolderproject

Op  maandag 7 juli 2014 legden Rogier van der Sande, gedeputeerde provincie Zuid-Holland en  Jan Hordijk, wethouder RO van de gemeente Zuidplas samen met de eerste kopers de eerste steen van Zevenrozenhof in Zevenhuizen-Zuid. In totaal worden er 80 eengezinswoningen … meer lezen

Eerste woning in het Zuidplaspolderproject verkocht

Kopers ondertekenen koopcontract eerste woning in Zevenrozenhof (Zevenhuizen-Zuid) Op donderdag 27 februari 2014 ondertekenden Shirley Bos (26 jaar) en Marijn van Pelt (28 jaar) het koopcontract van hun woning in Zevenrozenhof (Zevenhuizen-Zuid). Met deze ondertekening worden zij de trotse bezitters … meer lezen

Ruim 400 bezoekers tijdens start verkoop De Jonge Veenen

Op zaterdag 1 maart 2014 bezochten ruim 400 bezoekers de start verkoop van de woningen in de nieuwe wijk De Jonge Veenen aan de rand van Moerkapelle. Een opkomst die hoger bleek dan verwacht, al hadden veel mensen de laatste … meer lezen

Ondertekening overeenkomst Zevenhuizen-Zuid

Start verkoop woningen Zevenrozenhof   Op zaterdag 8 februari 2014 ondertekenden wethouder Rinus Bosman, Gilbert Kokenberg namens Gebiedsontwikkelingsmaatschappij (GOM) Zuidplaspolder, Harrie van Noorden, directeur Thunnissen en Tobias Verhoeven,  adjunct-directeur Synchroon de overeenkomst voor Zevenhuizen-Zuid in restaurant De Viergang aan de Dorpsstraat … meer lezen

Als een droom werkelijkheid wordt…..

Leontien van Moorsel en Zuidplas gaan samenwerking aan voor een Leontienhuis Op woensdag 6 november 2013 vierden Leontien van Moorsel en wethouder Bosman op symbolische wijze de start van een samenwerking om het Leontienhuis in Zuidplas te realiseren. Samen onthulden … meer lezen

Nieuw stelsel provinciale wegen

De oplossing voor de onveiligheid, opstoppingen en slechte bereikbaarheid bij het knooppunt Gouwe en de omliggende wegen bestaat uit de aanleg van de Extra Gouwekruising en de Moordrechtboog. Uit de herijkingstudie Zuidplaspolder is gebleken dat met onder andere deze oplossing … meer lezen

Ruim 60 hectare nieuw glastuinbouwbedrijvenlandschap in Zuidplas

Overeenstemming Gemeente Zuidplas en Ondernemen A12-A20 over de ontwikkeling van de locatie Knibbelweg-Oost Op woensdag 9 oktober 2013 ondertekenden de heer Bosman, wethouder RO en de heer Grootscholten, directeur van ontwikkelcombinatie Ondernemen A12-A20 de samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van Knibbelweg-Oost … meer lezen

Nieuwe afspraken over ontwikkeling Zuidplaspolder

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Zuidplas hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Hiermee wordt de gemeente Zuidplas niet meer geconfronteerd met lasten die een groot risico vormen voor de financiële positie van de gemeente. Tegelijk zijn … meer lezen

Woningen gepresenteerd tijdens informatieavond Moerkapelle-Oost

Tijdens een informatieavond over Moerkapelle-Oost konden geïnteresseerden kennis nemen van het stedenbouwkundige plan voor de eerste fase van de bouw (circa 118 woningen) en de soorten woningen die vanaf 2014 worden gebouwd. Voorinschrijving is vanaf nu mogelijk. De verkoop van … meer lezen

Wethouder Bosman onthult informatiebord geschutsopstelling Vijfde Tocht

Op donderdag 20 juni heeft wethouder Bosman, samen met de heer Knoester, historicus en de heer Bucx, projectmanager ProRail, het informatiebord over de geschutsopstelling aan de Vijfde Tocht onthuld. Deze geschutsopstelling is in 2011 tijdens werkzaamheden aan de spoorwegtunnel ontdekt … meer lezen