Archief

Hier vindt u de vergaderstukken van de laatste vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de Grondbank.

Stukken van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Grondbank 27 juni 2013
Agenda Bijlage 1.1 Brief BiZa
Bijlage 1.2 Brief BiZa
Bijlage 1.3 Zienswijze Zuidplas
Bijlage 1.4 Zienswijze PZH
Bijlage 1.5 Zienswijze Rotterdam
Bijlage 1.6 Zienswijze Gouda
Bijlage 1.7 Zienswijze Waddinxveen
Bijlage 1.8 Brief Zuidplas Zienswijze
Bijlage 1.9 Zienswijze PZH begroting
Bijlage 1.10 Ontwerpbegroting
Bijlage 2.1 Conceptverslag 19 december 2013
Bijlage 3.1.1 Brief dir. ROZ controleverklaring accountsverslag
Bijlage 3.1.2 Jaarverslag ROZ
Bijlage 3.1.3 Accountverslag en controleverklaring ROZ
Bijlage 3.2.1 Ontwerpbegroting ROZ
Bijlage 3.2.2 Nota van beantwoording ontwerp begroting 2014
Bijlage 3.3.1 Nota van beantwoording OSK 2013-20147
Bijlage 3.3.2 Gewijzigd ontwerp OSK 2013-2014
Bijlage 4.1.1 Brief aan AB over jaarcontrole Deloitte
Bijlage 4.1.2 Jaarverslag 2012 Grondbank AB
Bijlage 4.1.3 Accountverslag Deloitte boekjaar 2012 grondbank
Bijlage 4.1.4 Controleverklaring Deloitte 2012 Grondbank

Stukken van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Grondbank van 19 december 2012.
Agenda AB ROZ en Grondbank 19 december 2012
Bijlage 01 Ontwerp Verslag vergadering AB ROZ en AB Grondbank 20 juni 2012
Bijlage 02 Oplegnotitie eindversie voor DB
Bijlage 03 Ontwerp OSK 2013-2014 vastgesteld door DB ROZ
Bijlage 04 Ontwerp USK 2013-2014 vastgesteld door DB Grondbank
Bijlage 05 Vergaderschema 2013 DB/AB ROZ – DB/AB Grondbank
Bijlage 06 Halfjaarrapportage ROZ 2012
Bijlage 07 Halfjaarrapportage Grondbank 2012

Stukken van de vergadering Algemeen Bestuur Grondbank van 20 juni 2012
Agenda AB ROZ en Grondbank 20 juni 2012
Bijlage 01 Schriftelijke mededeling vervulling vacatures in AB ROZ en Grondbank
Bijlage 02 Ledenlijst AB ROZ en AB Grondbank 28-03-2012
Bijlage 03 Uitname gronden getekende vaststellingsovk 24 april 2012
Bijlage 04 Uitname gronden Memo 20 over vaststellingsovereenkomst 24 april 2012
Bijlage 05 Brief voorzitter over ontwerp OSK en USK 2013
Bijlage 06 Verslag vergadering AB ROZ en AB Grondbank 12-12-2011
Bijlage 07 120751 Jaarstukken001 ROZ
Bijlage 08 Accountantsverslag 2011 ROZ av001
Bijlage 09 Accountantsverklaring 2011 ROZ
Bijlage 10 120604 Ontwerp_begroting_ROZ_2013 met wijzigingen geaccepteerd
Bijlage 11a Ingekomen zienswijzen
Bijlage 11b Nota van beantwoording zienswijzen met wijzigingen geaccepteerd
Bijlage 12 Procedureregeling evaluatie ROZ 2013
Bijlage 13 Verslag vergadering AB ROZ en AB Grondbank 12-12-2011
Bijlage 14 Jaarverslag 2011 Grondbank def DB doc
Bijlage 15 Accountantsverslag jaarrekening Grondbank 2011
Bijlage 16 Controleverklaring accountant jaarrekening 2011 grondbank
Bijlage 17 Herziene begroting 2012 grondbank AB
Bijlage 18 Begroting 2013 Grondbank AB
Bijlage 19a Ingekomen Zienswijzen
Bijlage 19b Nota van beantwoording zienswijzen Grondbank AB
Bijlage 20 Procedureregeling evaluatie Grondbank 2013
Bijlage 21 Brief gemeente Zuidplas bestuurlijke vertegenwoordiging in ROZ Grondbank

De stukken van de vergadering Algemeen Bestuur Grondbank van 12 december 2011.
Agenda AB ROZ en Grondbank 12-12-2011
Bijlage 1a Infonota B&W Zuidplas 23-08 aan raad uitspraken RvS
Bijlage 1b Brief gedeputeerde Van der Sande aan PS 15-08
Bijlage 2 Rapportage Taskforce Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder
Bijlage 3 Brief voorzitter 30112011 DB standpunten Taskforce
Bijlage 4 Hoofdlijnen OSK 2013
Bijlage 5 Hoofdlijnen USK 2013
Bijlage 6 Voorstel bevordering opkomst en quorum AB vergaderingen Grondbank en ROZ
Bijlage 7 Eerste Halfjaarrapportage ROZ versie 12-09-2011
Bijlage 8 Halfjaarrapportage Grondbank versie 12 sept 2011
Bijlage 9 Brief raadsgriffies uitstel raden en statenconferentie
Bijlage 10 Brief voorzitter ROZ en GB 30112011 aan Van der Dussen
Bijlage 12 gemeenteraad Zuidplas benoeming_leden_in ROZ en Grondbank _R11.000170
Bijlage 13 concept verslag vergadering AB ROZ 21-06-2011
Bijlage 14 voorstel benoeming accountant ROZ
Bijlage 15 concept verslag vergadering AB Grondbank 21-06-2011
Bijlage 16 voorstel benoeming accountant Grondbank