Raad van State

In augustus 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een aantal beroepen inzake de bestemmingsplannen. De ruimte voor de glastuinbouw en bedrijventerreinen in Zuidplas-Noord en Zuidplas-West is nu definitief. Dat geldt ook voor woningbouw in Zevenhuizen-Zuid en Nieuwerkerk-Noord en – indien het aanvullend geluidsonderzoek toereikend is, ook voor Moerkapelle (ca. 4.500 woningen in totaal). Twee grotere woningbouwlocaties (Rode Waterparel en Ringvaartdorp) zijn door de RvS vernietigd, omdat onvoldoende rekening was gehouden met de belangen van zittende boeren en tuinders.